BADANIE KRYTYCZNE

Ewaluację można traktować jako badanie krytyczne. Znaczy to, że ewaluacja jest uporządkowanym procesem badawczym, podczas którego bada się pewne zja­wisko w celu zyskania oparcia dla ocen i sądów. Krytyczna teoria ewaluacji zarzu­ca większości modeli oceniania opracowanych w tym wieku i sposobom ich wyko­rzystania pomijanie zasadniczego w tym przypadku pojęcia wartości. Większość modeli omawianych w tym rozdziale ma wspólną cechę: są wolne od wartościowa­nia, czyli obiektywne, a przecież są ewaluatorzy, którzy chcieliby zbadać, czy war­tości zawarte w programie – wszystko jedno, czy sformułowane, czy ukryte – zosta­ły w rzeczywistości przekazane uczniom i nauczycielom. Czy program zawiera wartości i ma sens? Czy jest wartościowy w tym znaczeniu, że zadania zostały zre­alizowane?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)