Kategoria: Mitologia starożytnej Italii

ETRUSKOWIE

W pierwszych wiekach I tysiąclecia p.n.e., w krainie pomiędzy Tybrem na południu, a rzeką Arno na północy, czyli pomiędzy dzisiejszym Rzymem a Florencją, ustanowili swe siedziby Etruskowie. Grecy zwali ich Tyrrenami, Rzymianie – Etruskami lub

GRECY

Niemal równocześnie z Etruskami, a ponad wszelką wątpli­wość już od wieku VIII p.n.e., u południowych i zachodnich wybrzeży Italii zakładali swe miasta Grecy. Imiona ich są do dziś dobrze znane każdemu Europejczykowi. Przypomnijmy tu tylko

RÓŻNE LUDY

Wyliczyliśmy, choć obraz to tylko szkicowy, sporo nazw róż­nych ludów. Lista to niepełna, pominęliśmy bowiem jednostki etnicznie drobne i o niepewnych powiązaniach. A przecież należy mieć na uwadze jeszcze i to, że każdy z tych

WŁAŚCIWE LUDY

Czy należy uwzględniać mity tych ludów, które miały gdzie indziej swoje właściwe zaplecze etniczne i kultu­rowe? Chodzi oczywiście i głównie o Greków, ale także o Celtów i Ilirów (jeśli w ogóle można powiedzieć coś szerzej

PRZYWŁASZCZANIE SOBIE

Panowie Półwy­spu niejako przywłaszczali sobie różne kulty i opowieści ludów podbitych. Ba, w niektórych przypadkach przenosili zupełnie jawnie i oficjalnie posąg i cześć jakiegoś bóstwa z miasta zdobytego do siebie, aby tym zabiegiem uchronić się

ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNE

Zróżnicowanie etniczne,wzajemne zapożyczenia roz­maitych wątków, a także pewna jednostronność materiału infor­macyjnego, sprawiają, że mitologia starożytnej Italii jest zjawi­skiem wyjątkowo pogmatwanym, a próba jej odtworzeniafchoćby tylko w zarysie, zadaniem trudnym. Wszelkie usiłowania, by oddzielnie traktować opowieści

LUDY ITALSKIE

Ludy italskie, rzecz to powszechnie wiadoma, wykazywały w tym zakresie skąpą inwencję i zdecydowanie nielotną wyobraźnię, zapożyczając wprost całe tematy lub też świadomie naśladując pewne motywy helleńskie i przydając im tylko ornamentykę, scenerię miejscową. Jest

WZÓR NAJWYŻSZY

Uznając grecką twórczość mitologiczną za wzór najwyższy, najdoskonalszy, jedyny godny naśladowania – i stawiając innym ludom stopnie w zależności od tego, o ile odbiegają od helleńskiej normy. Owszem, przyznamy chętnie, że niemal każdy z greckich

WARRON-ŚW.AUGUSTYN

W początkach wieku V n.e., gdy zbliżał się już koniec zachodniego cesarstwa, w 410 roku hordy. Wizygotów wdarły się do samego Rzymu i grabiły go przez dni kilka. Fakt ten, upadek i upokorzenie stolicy imperium,

WIELKI WKŁAD

Św. Augustyn  w 22 księgach dzieł które zajmuje ono ważne miejsce w historii myśli europejskiej, jako chyba pierwszy tej miary i tak zwarty wykład filozofii dziejów, ale jest również ogromnie ważne dla badaczy religii świata