CZĘŚĆ ORGANIZACJI

Organizację można zdefiniować jako całościowy system relacji. Gdyby żaden system relacji nie łączył części w całość, wówczas mielibyśmy do czynienia nie z organizacją ale z luźnymi częściami. Części te (w naszym przypadku – grupy lu­dzi i jednostki) pracują w taki sposób, że zakresy ich zadań i odpowiedzialności na­kładają się na siebie wewnątrz organizacji, a praca jednych powiązana jest z pracą drugich. W świadomości pedagogów przewija się myśl, że szkoła stanowi organizację lu­źno i zmiennie połączonych działów: zespołów przedmiotowych, klas i osób. W szkołach instnieje centralna administracja, ale nie kontroluje ona zbyt dokładnie, jak pracuje szkoła, a zwłaszcza, co dzieje się w klasach. Trudno byłoby żalem wpro­wadzić zmianę programową dekretem dyrektora.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!