CZTERY STRONY ŚWIATA

Według cytatu św. Augustyna, Warron wywodził: Początki rzeczy należą do Janusa, a ostateczne dokona­nia do Jowisza. Słusznie tedy Jowisza uważa się za króla wszystkiego, gdyż ostateczne dokonania mają przewagę nad początkami. Wprawdzie początki są pierwsze w czasie, lecz dokonania przewyższają je godnością. Na pytanie zaś, kim właściwie jest Janus, tenże Warron jad powiadał krótko: „To świat”. Co miał na myśli? Chyba to„że bóg ów stanowił wyobrażenie, czy też raczej symbol świata. To zdaje się wynikać z uzasadnienia, jakie przytacza św. Augustyn: Janus ma dwie, względnie nawet cztery twarze, reprezentujące różne strony świata. Jama naszych ust jest podob­na, gdy się ją otworzy, do świata; dlatego to Grecy i niektó­rzy poeci rzymscy nazywają podniebienie niebem. Wzmianka o Janusie mającym cztery oblicza każe nam, rzecz prosta, myśleć o słowiańskich wyobrażeniach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)