DOJŚCIE DO SYSTEMU

Każdy, kto wchodzi do systemu społecznego, spełnia liczne role. Na tym, jak to robi, waży jego osobowość. Każdy ma też pewne potrzeby, które spodziewa się za­spokoić w obrębie systemu (szkoły, okręgu szkolnego). Między rolami i oczekiwa­niami systemu z jednej strony a osobowością i potrzebami z drugiej rzadko docho­dzi do pełnej zgodności. Z kolei niezgodność może wywołać konflikt. Nie zawsze da się uniknąć takich konfliktów, czasami trzeba sobie z nimi radzić, a obowiązek ten spad a na osoby kierujące wdrożeniem programu. Od tego, jak poradzą sobie z konfliktami, zależy zachowanie społeczne uczestników procesu zmiany.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)