DONIESIENIE Z BADAŃ

W doniesieniu z badań nad dyrektorami szkół średnich zapisano dziesięć naj­ważniejszych zadań dyrektora jako kierownika programu. Stosownie do rangi są to: 1) opra cowanie kursu orientacyjnego dla nowych nauczycieli, 2) opracowanie w ja­snej formie systemu zadań i celów, 3) włączenie poszczególnych działów (np. grup przedmiotowych z ich kierownikami) do prac programowych, 4) komunikowanie się z innymi szkołami w okręgu, 5) podejmowanie i rozwiązywanie spraw kontro­wersyjnych dotyczących programu, 6) hospitacje nauczycieli, 7) planowanie dosko­nalenia pracowników szkoły, 8) nagradzanie za innowacje programowe, 9) zachęca­nie nauczycieli do korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń technicznych szkoły oraz pomocy specjalistów, 10) kształtowanie środowiska materialnego szko­ły, tak by nauka szła lepiej.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)