DWIE STRONY

Z jednej strony sami Italczycy usiło­wali upodobnić .swoje rodzime mity do helleńskich, tak strojnych i zajmujących, a znanych im coraz lepiej dzięki literaturze i sztu­kom pląstycznym. Z drugiej zaś strony Grecy, zwłaszcza ci z połud­nia Półwyspu i z sąsiedniej Sycylii, pragnęli wykazać, że nie są na tych ziemiach przybyszami z obcych krain, osiadłymi stosunkowo niedawno; utrzymywali więc, że w pradawnych czasach poprzedzili ich bogowie i herosi rodem z Hellady, przynosząc osiągnięcia wyższej cywilizacji i kultury. Te wszakże zjawiska, jako należące już zdecydowanie do dziedziny historii religii, nie mogą nas tu zajmować. Mowa była powyżej o pracach Warrona, które pośrednio stanowią jedno z najważniejszych źródeł przy badaniu starorzym­skiej i staroitalskiej mitologii; były takim źródłem już dla starożyt­nych pisarzy, a poprzez nich są i dla nas. Istnieją wszakże inne, co prawda zupełnie odmienne pod względem formy, w dużej mierze również zależne od Warrona, aJe z rozmaitych względów zasługu­jące na szczególną uwagę. Chodzi o dzieła dwóch poetów, których nazwiska znane są do dziś każdemu przeciętnie wykształconemu Europejczykowi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)