DYREKTORZY SZKÓŁ

Zmiany w organizacji szkoły przyczyniły się w ostatnich lataćh do zmiany obowiązków dyrektora dotyczących programu. Mary Raywid ujęła to w ten sposób: restrukturaliści zaproponowali dwie strategie przeprowadzenia zmian w strukturze i funkcjonowaniu szkoły. Pierwsza polega na przywróceniu szkole prawa podejmo­wania decyzji przy jednoczesnym zdemokratyzowaniu procesu podejmowania de­cyzji. Druga – na przyznaniu nauczycielom prawa do wybierania i kreowania pla­nów i programów edukacyjnych, za których realizację są odpowiedzialni.Idea samodzielności szkoły zyskuje, jak można sądzić, coraz szersze poparcie. John Goodlad radzf, żebjrśżkółę uznać za podstawowąjednostkę systemu oświaty.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!