DZIĘKI TECZKOM

Dzięki teczkom pedagog może pokazać uczniów w szerszym kontekście i zyskać pełniej- i szy pog ąd na przedmiot oceny.Ocenianie zdaniem Eisnera ma być formą komunikowania innym – rodzicom, radzie szkolnej, agendom stanowym i krajowym – co zachodzi w szkole. Ewaluator opisuje i prezentuje szkolną scenę. Do pewnego stopnia jest to ocena subiektywna i zależna od gustów oceniającego, więc wątpliwa w oczach zwolenników obiektyw­nego i naukowego dokumentowania sądów. Model ten ma sporo cech ewaluacji re­aktywnej.Termin „ewaluacja reaktywna” spopularyzował Robert Stake. Przedmiotem ewaluacji są tu przewidziane lub wywołane przez program czynności i procesy, nie zaś zamierzenia i rezultaty. Informacje zbiera się w toku nieformalnego, naturalne­go kontaktu, zamiast polegać na sformalizowanych i schematycznych sposobach komunikowania się.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)