ETAPY OCENIANIA

Zbieranie informacji. Ustalamy najważniejsze źródła informacji i sposoby ich pozyskiwania. Sporządzamy harmonogram zbierania informacji.Porządkowanie informacji. Nadajemy informacjom taką formę, żeby nada­wały się do interpretacji i mogły zostać przedstawione ich ostatecznemu odbiorcy Trzeba ustalić system kodowania, przechowywania i przetwarzania informacji.Analiza informacji. Wybór technik analizy zależy od przedmiotu i przezna­czenia ewaluacji.Wybieramy formę, zakres, stopień złożoności i fachowości sprawozdania, kierując się wiedzą o odbiorcy. Może to więc być nieformalna infor­macja o naszych opiniach i wnioskach opartych na ogólnym wrażeniu. Można też przekazać informacje starannie wybrane i przetworzone, przedstawione w formie danych. Ostatecznej wersji sprawozdania przydadzą się szczegółowe dane staty­styczne. Ponowienie oceny. Nawet udany i przyjęty program podlega nieustannym drobnym przeróbkom i doskonaleniu. W tym celu potrzebny jest ciągły dopływ in­formacji, czyli ponowna ewaluacja programu, jego części lub określonych aspektów (np. stosunku do niego rodziców).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!