JASNOŚĆ ZADAŃ

Według Edwarda Pajaka poma­gają w ten sposób, że: 1) jasno wykładają zadania okręgu szkolnego i wartości, na których opiera się polityka oświatowa w okręgu, 2) przeprowadzają badania prze­glądowe programów, 3) przekazują wytyczne kuratora, 4) starają się u miejscowych przedsiębiorców o dodatkowe fundusze, 5) koordynują programy stanowe i federal­ne, 6) organizują współpracę różnych komisji programowo-metodycznych, 7) koor­dynują szkolenia dla pracowników szkół, 8) pomagają inspektorom prowadzić doradztwo metodyczne. Ułatwiają szkołom dostęp do materiałów dydaktycznych środków technicznych oraz informacji. Bywają oddelegowywani do szkół jako konsultanci określonych programów. Są łącznikiem między administracją a szkołą biurem kuratora a biurem dyrektora szkoły. Uczestnicząc w naradach, pracach ko­misji i w doskonaleniu nauczycieli, zachęcają do wprowadzania zmian.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)