KONSUMENCI EDUKACJI

Jako „konsumentom” edukacji uczniom przysługuje prawo komunikowania pedagogom swojego zdania w sprawie programu.Lekceważąc to, co myślą i czują uczniowie. Przyznając nauczycielom prawo współdecydowania o programie, powinniśmy przyznać uczniom prawo współdecydowania – odpowiednio do ich wieku – o tym, czego i jak się uczyć. Lepiej, żeby uczniowie uczestniczyli w sporządzaniu planów wła­snej nauki.Przez długi czas przypisywano dyrektorom funkcję kierowników prac progra­mowych w szkole. Jak przynajmniej rzecz ma się w teorii, w praktyce natomiast dy­rektor musi raczej manewrować między wymaganiami urzędu, rodzicami i pracow­nikami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!