MIEJSCE PODEJMOWANIA DECYZJI

Jeśli szkoła stanie się miejscem podejmowania decyzji o programie, to dyrektor musi stać się obdarzonym wyobraźnią przywódcą, pewnym własnych zawodo­wych idei i opinii, jasno widzącym misję swojej szkoły. Poczuciem misji musi umieć natchnąć nauczycieli, a jej sens wyjaśnić wszystkim, których obchodzi pro­gram, tak by chcieli nadać jej jeszcze lepszy kształt. Nie wystarczy, żeby dyrektor był menedżerem szkoły, musi także przewodzić pracom programowym i pedago­gicznym.Dyrektor powinien zdawać sobie sprawę, że szkoła lepiej funkcjonuje, jeśli jej pracownicy stanowią zwartą społeczność, wyznającą wspólną ideologię i wartości. Jeżeli szkoła ma być podstawową jednostką zarządzania, potrzebne są w niej roz­maite komisje, nie tyle doradcze, ile decydujące, w których skład powinni wchodzić ludzie spoza szkoły i uczniowie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!