MIMO ODMIENNEGO PODEJŚCIA

Programiści mają do wyboru aż za dużo modeli kreowania programu. Na wybo­rze ciąży orientacja filozoficzna programisty i jego podejście do programu. Modele ześrodkowane na przedmiotach szkolnych opierają się na podejściu tecliniczno- -scjentystycznym, obecnie dominującym.Istnieją także modele nietechniczne i niescjentystyczne, które ujmują program dynamicznie. Za modelami takimi opowiadają się programiści przyjmując}’ wzorce ześrodkowane na uczniu.Pomimo odmiennego podejścia do programów programiści powinni uznać, że pewne elementy programu są uniwersalne i zawsze trzeba je uwzględniać. Na przy­kład treść, doświadczenia dydaktyczne i materialne środowisko dydaktyczne wystę­pują w procesie kreowania programu niezależnie od tego, czy program planuje się systematycznie, czy pozwala mu się rozwijać niejako naturalnie. Bez treści nie ma programu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)