NIEPOKOJE

Przyjmuje się, że jest ona wstępnym zadaniem, którego wykonanie stanowi warunek konieczny omwia- nego tu modelu.Model ten wymaga, żeby ustalić, czym przejmują się nauczyciel, i następnie za­jąć się tym. Owe nauczycielskie niepokoje można pogrupować w cztery kategorie tak, jak pojawiają się w trakcie procesu innowacyjnego:.Niepokoje bez związku. Na samym początku nauczyciele nie dostrzegają związku między proponowaną zmianą a sobą. Mogą na przykład zdawać sobie spra­wę, że nowy program fizyki będzie wymagał dodatkowej pracy, ale przecież nie od nich. Nie będą się więc przeciwstawiać zmianie, bo i po co, skoro w niczym nie wpłynie ona na ich osobiste i zawodowe położenie.Niepokoje osobiste. Na drugim etapie w reakcjach na innowację nauczyciele uzwględniają jej wpływ’ na sytuację osobistą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!