OBSZERNA WERSJA

Od sprawozdania zwięzłego przechodzi się do obszernej jego wersji, zawierają­cej interpretację tego, co zapisano w wersji krótkiej. W tym celu ewaluator wykonu­je czynności podobne do przewidzianych na etapie wyjaśniania w poprzednim mo­delu. Obszerny opis – portret – przedstawiony zostaje pracownikom szkoły i ludziom odpowiedzialnym za ocenę programu.Portret stanowi wytwór metody etnograficznej. Autor próbuje oddać ducha pro­gramu i atmosferę, jaka towarzyszy jego realizacji, racje, które stały za działaniami, zatem znacznie więcej niż tylko opis tego, co zostało zrobione. Musi więc wykazać się, oprócz przygotowania naukowego, zdolnościami twórczymi i estetycznymi. Portret zawiera najczęściej pięć elementów: 1) opis terenu i czynności, 2) opis i komentarze dotyczące uczestników wydarzeń, 3) przykłady dialogów, 4) interpretację sytuacji, 5) zapis wrażeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)