PISZĄC SPRAWOZDANIE

Pisząc sprawozdanie, autor pozwala, by jego odczucia przeniknęły do tekstu, ale nie porzuca głównego zadania: przygotować sprawozdanie z realizacji programu dla osób, którym potrzebne jest ono ze względów służbowych. Byłoby najlepiej, gdyby autor uchwycił sprawy najważniejsze i występujące prawidłowości. Dobrze zrobiony portret pokazuje poglądy autora w kwestiach dla programu najważniejszych.Dwoje autorów, zestawiając scjentystyczno-pozytywistyczny paradygmat oce­niania z humanistyczno-naturalistycznym, wzięło pod uwagę pięć spraw: 1) rozu­mienie natury rzeczywistości, 2) związek człowieka z treściąjego wiedzy, 3) możli­wość generałizacji, 4) możliwość związków przyczynowych, 5) rolę wartości. W sprawie pierwszej paradygmat scjentystyczno-poztywistyczny zakłada, że rze­czywistość jest jedna, namacalna i podzielna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!