POGŁĘBIONE BADANIA

Do modeli naturalistycznych należy też ewaluacja naświetlająca, nazywana nie­ kiedy wyjaśniającą. Jej celem jest stworzenie pełnego obrazu przedsięwzięcia peda­gogicznego. W toku oceniania naświetlone zostają problemy i znaczące właściwo­ści programu. Model zawiera trzy etapy: obserwacji, pogłębionego badania i wyjaśniania.Na pierwszym etapie widzi się program w ogólnych zarysach t i wyrabia ogólny do niego stosunek. Opisuje się kontekst, w którym program będzie realizowany. Zwraca się uwagę na wszystkie czynniki, które mogłyby wpłynąć na program. Gromadzi się więc informacje o planie nauczania, o metodach i przebiegu nauczania i uczenia się, używanych materiałach, a nawet o sposobach oceniania uczniów przez nauczyciela.Pogłębione badanie. Na tym etapie oddziela się sprawy ważne od b łahostek. Ewaluator pomaga osobom poddanym działaniu programu zrozumieć jego sens.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)