POTRZEBNE SPOJRZENIE

Potrzebne jest spojrzenie holistyczne, uwględniające wiele bardzo różnych szcze­gółów. W ten sposób otrzymamy wierny obraz sytuacji poddanej ocenie. W sprawo­zdaniu z ewaluacji ważne są nie tyle kolumny liczb, ile słowny opis tego, c o ujaw­niono lub co się zdarzyło. Istotniejsze od rezultatów są interakcje ludzkie, a od obrazu ilościowego życia szkoły i klasy – obraz jakościowy. W podejściu techniczno-scjentystycznym zwraca się uwagę na to, co robią lu­dzie, ale w naturali stycznym jeszcze i na to, dlaczego robią to a to. Interpretacja znaczy więcej od obiektywnego wyjaśniania. Podczas gdy jedni pytają czego nau­czyli się uczniowie, drudzy mogą kwestionować wartość wiedzy przyswojonej albo zawartej w treści programu. Na program patrzą przez pryzmat polityki i społeczeń­stwa: jaki społeczny sens ma treść programu? jaka jest moralna wymowa tego, co program każe robić, i tego, co każe osiągnąć? Stanowisko to odbiega nader daleko od tradycyjnego przekonania, że ewaluacja jest niezależna od wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)