PRZODKOWIE BOHATERZY

Innymi słowy, hasło kolonistów greckich i etruskich, ilustrowane uporczywie różnymi wątkami mitów, brzmiało: W osobach naszych przodków i bohaterów byliśmy tu już przed wiekami. Obecnie więc właściwie tylko powracamy na ziemie, które oni odkryli już w zamierzchłej przeszłości, dając wiele dobrego tutejszym ludom i pozostawiając wśród nich swoją krew.”Owe zaś opowieści i kryjące się w nich aktualne hasła znajdo­wały wcale chętny posłuch wśród różnych plemion Półwyspu, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, imponowała im bezsporna wyż­szość cywilizacyjna Greków w każdej dziedzinie, po drugie zaś, przyjmując za prawdę to, co koloniści głosili, ludy autochtoniczne mogły genealogię przodków wywodzić od helleńskich herosów, w ten sposób przydając splendoru swej historii. Oczywiście nie wszędzie tak to wyglądało, ale wielka kariera mitu o Eneaszu w Lacjum i w Etrurii miała swe odpowiedniki w kilku krajach Italii, gdzie przybywać mieli inni herosi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)