SCENA SZKOLNA

W podejmowaniu decyzji o programie nauczyciel zajmuje miejsce centralne. On decyduje, jakie elementy programu realizować i na które położyć większy na­cisk w danej klasie, ile czasu poświęcić, jeśli w ogóle, na kształtowanie umiejętno­ści podstawowych albo myślenia krytycznego. Z chwilą kiedy nauczyciel zamknie za sobą drzwi klasy, on decyduje o szczegółach programu, niezależnie od intencji innych osób. To przede wszystkim nauczyciele kontrolują realizację programu. Nauczyciele także zasiadają w komisjach programowych. Komisje takie powo­ływane są dla klas – powiedzmy siódmych – albo dla przedmiotu (grupy przedmio­tów) nauczania; pewnej kategorii uczniów – na przykład zdolnych lub niepełno­sprawnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!