Szkoła jako przedsmak dorosłego życia

Głównym zadaniem szkoły jest edukacja dzieci i nastolatków. W kwestii wychowania ma ona wspierać rodziców, ale w dzisiejszych czasach często okazuje się, że szkoła i nauczyciele prezentują odmienną wizję wychowania niż rodzice. Szkoła wymaga dyscypliny, szacunku, sumienności i obowiązkowości, rodzice zaś zatracili zdolności wychowawcze, przestali wyznawać jakiekolwiek wartości, co za tym idzie nie bardzo przekazują jakiekolwiek wartości swym dzieciom – nazywając to postępowanie: bezstresowym wychowaniem, choć powinni nazwać brakiem wychowania. Tak czy siak dzieci i młodzież spędzają mnóstwo czasu w szkole ucząc się, a właściwie przyglądając się jak nauczyciele usiłują wymagać od nich nauki. W szkole dzieci socjalizują się, przyzwyczajają do życia w grupie oraz do pewnej regularności w życiu. Niestety system edukacji poddał się ogólnemu trendowi szerzonemu przez niedowartościowanych rodziców i z roku na rok obniża wymagania, odpuszczając także w kwestii wychowawczej, co niestety odbije się na dzieciach, które wkroczą w dorosłe życie całkowicie nieprzygotowane.