TRUDNY DO ODTWORZENIA WYGLĄD

Trudno obecnie odtworzyć dawny jego wygląd, skoro tereny wokół zostały zabudowane. Niegdyś jednak, jak powiadają, była tam duża jaskinia pod wzgórzem. U wejścia do niej porastał gęsty las, u stóp skały tryskało obfite źródło, a przylegającą do urwiska dolinę ocieniały liczne i wysokie drzewa. Tam ustawiono ołtarz boga i składano ofiary ojczys­tym obyczajem, co Rzymianie aż do naszych czasów zacho­wują i odprawiają ceremonię w miesiącu lutym po zimowym przesileniu, niczego nie zmieniając z dawnego rytuału. Mimo licznych poszukiwań nie udało się ustalić, gdzie znajdo­wała się owa grota. Była widocznie niezbyt wielka i z biegiem czasu została zasypana rumowiskiem, lub też jej sklepienie zawaliło się. Dodajmy, że Luperkalia, które z biegiem czasu straciły zupełnie swój religijny charakter i stały się tylko wesołym świętem ludo­wym, przetrwały jeszcze pełnych pięć wieków, i ostatecznie wyga­sły dopiero około 400 roku skutkiem surowych interwencji papie­skich. Jakie było pierwotne, istotne znaczenie dziwnej ceremonii?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)