TYP KONTROLI

Ten typ kontroli najbardziej zajmuje peda­gogów. Jego zwolennicy utrzymują że tylko on ma sens, gdyż tylko on pozwala do­wiedzieć się, jaki był wpływ programu na uczniów, a ocena wewnętrzna przy obecnym stanie wiedzy może być tylko oceną zza biurka. Nie sposób jasno wykazać wartości jakiejś treści lub doświadczenia dydaktycznego, można natomiast udoku­mentować fakt, że uczeń osiągnął wskazany cel. Ewaluatorzy posługujący się oceną wewnętrzną odpierają zarzuty, twierdząc, że nie da się wśród efektów programu, tych „na wyjściu”, dostrzec istotnych wartości, po części dlatego że niedoskonałe są narzędzia oceny i procedury obliczania wyni­ków. Dodają że rezultaty oceny „na wyjściu” bada się doraźnie zamiast po dłuż­szym upływie czasu. Jeśli pedagogom potrzebna jest ocena adekwatności programu i czegoś, co można by nazwać jego elegancją to najlepiej przyjrzeć się programowi, a nie wynikom uczniowskich sprawdzianów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)