UCZESTNICTWO NAUCZYCIELI

Nauczyciele powinni uczestniczyć we wszystkich fazach kreowania programu, co zresztą nie wszytkim im się podoba: od sformułowania ideałów i zadań po ewa- luację i eksploatację. Nic ich nie zwolni natomiast od uczestnictwa we wdrożeniu programu; przecież realizacja programu to po prostu nauczanie. Charakter roli zawodowej nauczyciela czyni zeń intelektualistę – praktyka. Nie jest on „wykwalifikowanym wykonawcą wyposażonym w profesjonalne umiejęt­ności osiągania wskazanych mu celów, ale raczej profesjonalistą którego misja obejmuje wartości intelektualne i kształtowanie krytycznego umysłu młodzieży19. Według Schona nauczyciel ma być refleksyjnym praktykiem, który działa na pod­stawie uważnej analizy zadania20. Posuńmy się krok dalej: nauczyciel ma uczestni­czyć w partnerskiej współpracy szkoły z uczelnią wyższą i szkoły ze społecznością lokalną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!