UCZNIOWIE

Pozwoli mu to mocno oprzeć się na wiedzy przedmiotowej i pedagogicz­nej, by usprawnić program i proces dydaktyczny oraz odpowiedzialnie i umiejętnie wywiązać się ze swojej roli jako jednego z kreatorów programu.Przyjmując zasadę, że w pracach programowych uczestniczyć mają wszyscy, których program jakoś dotyka, nie możemy zapomnieć o uczniach. Mają oni nader rzadko formalny wpływ na to, czego się uczą a nawet na to, w jaki sposób stykają sięTtreścią nauczania. W niektórych szkołach, częściej w średnich, uczniowie są zapraszani do udziału w pracach komisji programowych albo do przeprowadzania badań ankietowych i szacowania potrzeb we wstępnej fazie przygotowywania pro­gramu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!