UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

Za współpracą przemawia i to, że wszyscy mogą wyrobić sobie pogląd na całość programu. Sam nauczyciel dowie się tylko, jak program przyjmuje jego klasa, o tym zaś, jak reagu­ją inni uczniowie, powiedzą mu koledzy i dopiero wtedy będzie wiadomo, jaka jest efektywność programu.Wielokrotnie wspominaliśmy o potrzebie aktywnego podejścia uczniów do uczenia się. Logiczną koleją rzeczy przyjmujemy, że uczniowie powinni przyjąć część odpowiedzialności za ocenę nie tylko własnej nauki, ale programu. Mogą uczestniczyć w pracach komisji i dyskutować z nauczycielami efektywność różnych elementów i aspektów programu, choć oczywiście w granicach dyktowa­nych wiekiem i dojrzałością. Powinni mieć wpływ na wybór narzędzi i metod ba­dania ilości i jakości efektów uczenia się. Mogliby na przykład sami decydować, jakie prace włączyć do teczek (portfolio) i dodać do tego własny komentarz, co im się podobało i jak wiele nauczyli się, przerabiając dany dział lub jednostkę pro­gramu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)