UCZNIOWIE JAKO INNOWATORZY

Rzadko pedagodzy myślą o uczniach jako innowatorach. Dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę, że uczniowie nawet w szkole podstawowej mogą wnieść zna­czący wkład w zmiany oświatowe. Ich udział zależy nie tylko od ich dojrzałości, ale także od zakresu i stopnia skomplikowania zamierzonej zmiany. Podobnie jak nau­czyciele muszą zaakceptować nowe przedsięwzięcie, żeby przyniosło dobre skutki, tak samo uczniowie powinni chcieć uczestniczyć w nim. Jeśli nie widzą sensu pra­cy, której wykonanie nakazuje nowy program, nie będą mieli motywacji, żeby do niej przystąpić, czyli nie będą mieli motywacji do uczenia się. A przecież zależy nam, żeby uczniowie odnosili się do nauki z rosnącym zainteresowaniem i zapałem. Łatwiej jest przyznać uczniom prawo wpływania na własną naukę, nieco tru­dniej wyposażyć ich w umiejętności, dzięki którym potrafiliby kształtować program szkolny W obu sprawach badania mówią niewiele. Mamy też nader skąpe informa­cje o tym, jak uczniowie przyjmują innowacje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)