W DUŻYCH SZKOŁACH

Komisje takie są częścią planu restrukturyzacji szkoły. Wciąż jednak trwają dyskusje, czy udział w nich członków lokalnej społecz­ności ma polegać na prawie doradzania, czy prawie decydowania, także o ogólnym kierunku działania szkoły. W jednym i w drugim przypadku dyrektor odpowiada za to, żeby ludzie obdarzeni prawem wpływania na decyzje programowe nie sparaliżo­wali prac.W dużych szkołach rolą dyrektora jest wspieranie programu: wygospodarowa­nie czasu na prace programowe, dokształcanie nauczycieli, przydzielanie środków, dopracowywanie formuły misji szkoły (manifestu szkoły). W małych szkołach dy­rektor może bezpośrednio uczestniczyć w pracach programowych: inicjować te prace, kreować i wdrażać program. Bez względu na to, jak w szczegółach przedsta­wiać się będzie rola dyrektora, przesunięcie na poziom szkoły większości decyzji organizacyjnych daje dyrektorowi znacznie większą władzę i czyni go osobą pub­liczną. Z władzy tej korzystać może i w ten sposób, że podzieli się odpowiedzial­nością za planowanie programu z innymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!