WDROŻENIE INNOWACJI

Patrząc na wdrożenie innowacji z pozycji organizacji, dochodzimy do wniosku, że organizacja może stworzyć warunki, które ukształtują sposób widzenia innowacji przez poszczególnych ludzi i to, jak będą jąwdrażać. Chris Argyris podejmuje ten wą­tek, omawiając uczenie się organizacyjne. Zauważa, że uczenie się zachodzi, gdy zapytał siebie, dlaczego jest za gorąco lub za zimno, „uczyłby się” dzięki podwójnej pętli. Takie uczenie się wymaga od ludzi myślenia krytycznego. W organizacji szkolnej uczniowie uczą się z reguły dzięki pętlom pojedynczym. Nauczyciel stwierdza, że uczeń nie opanował jakiejś umiejętności, zmienia więc program, żeby usunąć lukę. Nie zawsze pyta, dlaczego wystąpiła luka. Zdarza się, że nauczyciel nie osiąga jakiegoś celu, ale mimo to nie zadaje sobie pytania, czy cel ten ma w ogóle sens.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!