WICEKURATOR

W wielu okręgach szkolnych za programy odpowiada jeden z zastępców kie­rownika okręgu. Podlegają mu dyrektorzy programów i specjaliści programowi. Za­leca się, żeby wicekurator do spraw programowych: 1) przewodniczył lub doradzał okręgowej komisji programowej; 2) informował kuratora o tym, co się dzieje na po­lu programów nauczania i jakie to mogłoby mieć zastosowanie w przypadku dane­go okręgu szkolnego; 3) współpracował z dyrektorami obu szczebli szkolnictwa i koordynatorami programów; 4) odpowiadał za realizację budżetu na prace progra­mowe; 5) doradzał w kwestiach związanych z formułowaniem misji pedagogicznej szkół (okręgu), ideałów i zadań; 6) mając na uwadze zadania i cele, wyznaczał kie­runek ewaluacji programu; 7) zarządzał krótkoterminowe i długoterminowe prace nad doskonaleniem programów, a także inspirował politykę programową okręgu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!