WŁAŚCIWE LUDY

Czy należy uwzględniać mity tych ludów, które miały gdzie indziej swoje właściwe zaplecze etniczne i kultu­rowe? Chodzi oczywiście i głównie o Greków, ale także o Celtów i Ilirów (jeśli w ogóle można powiedzieć coś szerzej o religii i mitologii tych ostatnich). Zgodzimy się, że spośród bogactwa greckich opowieści o bogach i herosach interesować nas mogą tylko, i co najwyżej, te ściśle powiązane z krainami Italii, to jest tu się rozgrywające lub nawet tu powstałe, jako produkt twórczości italskich Greków. A właściwe ludy Półwyspu, to jest te, które nawet jeśli kiedyś przybyły tu z dalekich stron, tylko na tej ziemi miały swe siedziby i tylko ją uznawały za wyłączną ojczyznę? 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!