WZÓR NAJWYŻSZY

Uznając grecką twórczość mitologiczną za wzór najwyższy, najdoskonalszy, jedyny godny naśladowania – i stawiając innym ludom stopnie w zależności od tego, o ile odbiegają od helleńskiej normy. Owszem, przyznamy chętnie, że niemal każdy z greckich mitów stanowi rodzaj zamknię­tego dramatu, zazwyczaj da się interpretować w różny sposób i posiada bogaty symbolizm. Ale przecież wyobraźnia mitotwórcza może wyżywać się inaczej, niekoniecznie konstruując opowiadania o wartkiej akcji i wielorakim znaczeniu każdego wątku.  Czy nie jest również przejawem swoistego mitologizowania, jeśli dopatruje się w każdym akcie, momencie i przedmiocie jakiejś istoty opiekuńczej i jemu tylko właściwej? Gdyby tak spojrzeć na sprawę, trzeba \ by przyznać przynajmniej niektórym ludom Italii duże uzdolnienia w dziedzinie personifikowania rzeczywistości, ba, niemal poetyckie ujmowanie zwykłych, potocznych faktów i zjawisk. W każdym razie jeśli chodzi o Rzym, mamy wymowne i wiarogodne świadec­twa takiej postawy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!