ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNE

Zróżnicowanie etniczne,wzajemne zapożyczenia roz­maitych wątków, a także pewna jednostronność materiału infor­macyjnego, sprawiają, że mitologia starożytnej Italii jest zjawi­skiem wyjątkowo pogmatwanym, a próba jej odtworzeniafchoćby tylko w zarysie, zadaniem trudnym. Wszelkie usiłowania, by oddzielnie traktować opowieści mityczne poszczególnych ludów, szufladkując je i przydając etykietki: to czysto etruskie, to tylko greckie, to latyńskie i izymskie, a tamto oskijskie – nie może przynieść żadnych rezultatów. W tym więc przypadku sensowniejsza wydaje się inna droga badawcza. Chodzi o to, by śledzić pewne wątki i’motywy, występujące w italskich opowieściach, wraz z ich skojarzeniami i przekształceniami. Oczywiście można rzec z góry, że w zakresie ściśle mitologicznym (pozostawiając na boku sprawę obrzędów, kultów i wierzeń) podstawowe znaczenie dla kształto­wania się owych opowieści miały wpływy greckie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów związanych z rodzina i dziećmi. Posty jakie są tutaj przeze mnie zamieszczane to wynik moich osobistych doświadczeń i pracy zawodowej jako psycholog dziecięcy. Zapraszam do czytania!